Одбор на МАЧР

Управниот одбор на МАЧР (2018-2021) е составен од 11 членови:

 1. Дарко Петровски, Претседател на МАЧР
 2. Христина Лозаноска, Вита Институт
 3. Љупчо Ефтимов, Економски факултет - Скопје, при УКИМ
 4. Ана Салтирова Давидовски, АМСМ
 5. Ана Томовска Мисоска, Универзитет Американ колеџ Скопје
 6. Ивана Дојчиновска Стојановиќ, НЛБ банка
 7. Мелита Секуловска, Економски факултет, Универзитет Љубљана
 8. Олгица Спасевска, Шпаркасе банка
 9. Елица Перчинкова, АЕК
 10. Зорица Поповска, Сенсум коучинг и тренинг центар
 11. Марија Петрушевска, ТТК банка

Управен одбор на МАЧР (2015-2018)